Skip to main content

LIGHTBELT LED Lichtslang voor liftschachten -

bijzonder eenvoudig, bijzonder betrouwbaar!

Op 1 september 2017 zijn de nieuwe Europese normen voor liften EN 81-20/50 van kracht geworden. Die normen schrijven onder andere een betere verlichting van de liftschacht voor. LIGHTBELT biedt een gelijkmatige en heldere ledverlichting en voldoet zo optimaal aan de nieuwe eisen.