Skip to main content

LIGHTBELT LED Lichtslang voor liftschachten -

bijzonder eenvoudig, bijzonder betrouwbaar!

Markeer zeker 1 september 2017 in uw agenda. Dan worden immers de nieuwe Europese normen voor liften EN 81-20/50 van kracht. Die normen schrijven onder andere een betere verlichting van de liftschacht voor. LIGHTBELT biedt een gelijkmatige en heldere ledverlichting en voldoet zo optimaal aan de nieuwe eisen.